OVER KLONDIKE RIVER

Arnold Schalks, 2010, PUSTE (Eine Parabel vom Kommen & Gehen), PUSTE (een parabel van komen en gaan), groepstentoonstelling, PUSTE (a parable of coming & going), group exhibition, Staub, dust, stof,  staubsaugen, stofzuigen, vacuum cleaning, Achim Bitter, Horst Griese, Andree Korpys, Markus Löffler, Mario Asef, Christoph Bannat, Christian Haake. Andrej Holm, Kate Newby, Matteo Rubbi en Isa Griese, Cora Schmeiser, Raimar Stange, Florian Waldvogel, Andreas Bernhardt, Samya Boutros Mikhail, Christian Bungies, Emese Kazár, Tobias Klich, Danuta Kurz, Paida, Judith Rau, Tim Reinecke, André Sassenroth, Philipp Schneider, Z. Schmidt / Angie Oettingshausen, Sebastian Schneider, Malte Schweiger, Natalie Wild, Daniel Wimmer, Treasure-Land, Hochschule für Künste Bremen, Klondike River, Schuppen 1, Überseestadt, Bremen

Thema van Klondike River* is het 'nieuwe' Bremer stadsdeel Überseestadt. Überseestadt grenst direct aan uitgestrekte woongebieden, waarvan de bewoners wezenlijk belang hebben bij de ontwikkeling van de toenmalige haventerreinen en hun toekomstige bestemming. Tot nu toe heeft de ontwikkeling daarvan zich zonder noemenswaardige ruggespraak met de burger/de openbare mening voltrokken. Dit proces vormt het thema van kunstprojecten, interventies en lezingen.

Midden in de Überseestadt ligt de Bremer kunstacademie: de Hochschule für Künste Bremen. De HfK dient mede als uitgangspunt voor de beschouwing en herwaardering van dit gebied. Klondike River is bedoeld als een innovatieve verruiming van de kunstpraktijk en roept kunstenaars op om het bereik van kunstprojecten op te rekken door ongebruikelijke locaties te kiezen, de omgeving bewust waar te nemen en zich voor maatschappelijke processen in te zetten.

Klondike River beperkt zich niet tot het thematiseren van vormen van verstedelijking maar maakt ook de handelwijze van de betrokken partijen tot onderwerp. De projecten en lezingen snijden zaken aan zoals: de vraag naar de rol van de kunstenaar in de burgermaatschappij, zijn/haar rol als aanjager van het discours en als sturende factor in complexe processen.

De deelnemende kunstenaars zijn: Mario Asef (Córdoba), Christoph Bannat (Berlijn), Christian Haake (Bremen), Andrej Holm (Berlijn), Kate Newby (Auckland), Matteo Rubbi (Milaan) und Isa Griese (Bremen), Arnold Schalks (Rotterdam), Cora Schmeiser (Rotterdam), Raimar Stange (Berlijn), Florian Waldvogel (Hamburg), Andreas Bernhardt, Samya Boutros Mikhail, Christian Bungies, Emese Kazár, Tobias Klich, Danuta Kurz, Paida, Judith Rau, Tim Reinecke, André Sassenroth, Philipp Schneider, Z. Schmidt / Angie Oettingshausen, Sebastian Schneider, Malte Schweiger, Natalie Wild, Daniel Wimmer (Studenten van de HfK Bremen).

Klondike River is een initiatief van Achim Bitter, Horst Griese, Prof. Andree Korpys, Prof. Markus Löffler, en is een samenwerkingsproject van Treasure-Land en de Hochschule für Künste Bremen.

* De titel Klondike River verwijst naar de grote Amerikaanse Goudkoorts van ruim 100 jaar geleden. De oorspronkelijke Indiaanse bewoners noemden Klondike River Thron diuck (Rivier vol vissen). Op het punt waar de rivier in de Yukon uitmondt ligt de legendarische goudzoekerstad Dawson City. Tussen 1896 en 1898 eisten 40.000 avonturiers hier hun perceel op, op zoek naar goud, met als gevolg de verdrijving van de oorspronkelijke bewoners. Slechts enkelen werden rijk, de meesten bleven arm.