terug naar de plank

STEEG

'kroniek van een zere plek'

titel van de publicatie die in september 2019 verschijnt bij uitgeverij Primaverapers in Leiden

historische fictie, paperback, 2 ill., 208 blz.

ISBN 978-90-5997-291-9

Steeg, ontwerpvoorstel voor het boekomslag van Arnold Schalks

ontwerpvoorstel voor het boekomslag

 

Gezicht op de Kloksteeg en de Pieterskerk, Willem Johannes Kret

Gezicht op de Kloksteeg en de Pieterskerk
Willem Johannes Kret, 1927 © Erfgoed Leiden

Steeg beschrijft de levensloop van vijf mannelijke eenlingen die door het toeval tot elkaar veroordeeld werden. De hoofdrolspelers, die rond het eind van de negentiende eeuwwisseling worden geboren, ontwikkelen zich aanvankelijk betrekkelijk onafhankelijk van elkaar. In het interbellum raken hun levens echter op noodlottige wijze met elkaar verstrengeld. Bindende factor is de Leidse Kloksteeg. Elk personage ondergaat een crisis van morele of emotionele aard. Micha Kan, de hoogbegaafde joodse bakkerszoon die weigert bakker te worden, verwaarloost zijn familie om zijn ambities als jurist te kunnen verwezenlijken. Joop Koutstael, de kale kapper die meent de haaruitval van zijn vrouw te kunnen stoppen met een extract van de door hem afgeknipte lokken, wordt verteerd door schuldgevoel over haar voortijdige dood. Franz Joseph Kasseler, de door zijn dominante vader gedrilde politieagent, ontdekt zijn onderdrukte gevoelswereld en dreigt zijn zelfrespect te verliezen. Onno Brooshooft, de medicijnenstudent die besluit liever patiënt te zijn dan geneesheer te worden, verliest bij een uit de hand gelopen confrontatie met de autoriteiten zijn leven. Roel van der Beijl, de halfblinde wereldverbeteraar en hemelbestormer, raakt ongewild verstrikt in een lokaal drama.

 

Data boekpresentaties:

Vrijdag 27 september 2019 in Old School, Pieterskerkhof 4, Leiden.

Zondag 29 september 2019 in Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam

 

check na de zomer de website van de uitgeverij www.primaverapers.nl