terug naar de plank

Tentoonstelling in galerie 'Westersingel 8', Westersingel 8, Rotterdam. 22 december 1989 - 22 januari 1990.

Met de tentoonstelling ‘HERINNERINGEN - BIJ WIJZE VAN AFSCHEID’ besluit de Rotterdamse Kunststichting een periode van veertig jaar, waarin achtereenvolgens in het Schielandshuis, expositiezaal ‘Korte Lijnbaan’, expositiezaal ‘de Doelen’, ‘Kunstzaal Zuid’ en galerie ‘Westersingel 8’ in een nationaal - en soms internationaal - kader voornamelijk werk van Rotterdamse kunstenaars geëxposeerd werd. Van de Rotterdamse kunstenaar John van 't Slot is het idee om 35 kunstenaars, die regelmatig de tentoonstellingen in deze zalen bezochten, te vragen dát werk te noemen, dat ze om een bepaalde reden - van belang voor eigen ontwikkeling, goede herinneringen, nog steeds actueel - terug zouden willen zien. Maarten de Vries koos werk van Arnold Schalks. De motivatie van zijn keuze volgt hieronder.

Arnold Schalks behoort mijns inziens tot één van de meest talentvolle jonge beeldende kunstenaars die de stad rijk is. Wat mij vooral aantrekt in zijn werk is de doordachtheid van de concepten en de perfecte uitvoering daarvan. Als kunstbelever weet hij mij te prikkelen, slaagt hij erin vragen op te roepen en maakt hij mij keer op keer bewust van de schoonheid van de kunst.

Maarten de Vries.

Arnold Schalks, 1990, Herinneringen, bij wijze van afscheid, groepstentoonstelling, (Syn)droomkastje, de pas over de nocturne, Maarten de Vries, galerie Westersingel 8, Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam

 

(SYN)DROOMKASTJE (1990) (Bezit Landa van Vliet, Rotterdam.)

Multiplex, metaal, waterpasjes, verf.

24 x 20 x 10 cm

 

 

Arnold Schalks, 1990, Herinneringen, bij wijze van afscheid, groepstentoonstelling, (Syn)droomkastje, de pas over de nocturne, Maarten de Vries, galerie Westersingel 8, Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam

DE PAS OVER DE NOCTURNE (Ursa Major) (1990) (Bezit Carla Stützer, Keulen.)

Hout, verf, 7 stemvorken (a-g).

33 x 110 x 26 cm.

 

Arnold Schalks, 1990, Herinneringen, bij wijze van afscheid, groepstentoonstelling, (Syn)droomkastje, de pas over de nocturne, Maarten de Vries, galerie Westersingel 8, Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam, de grote beer

De Grote Beer (Ursa Major)