terug

DE BEELDELEMENTEN

Algemeen

Ik heb 'Helvetica' als font gekozen. De letters zijn helder, neutraal, ongecompliceerd en dienstbaar aan de inhoud. De volgorde van de knuistregels zijn niet inhoudelijk, maar compositorisch bepaald. Mijn keuze voor de uiteindelijke handvormen hebben een subjectieve, associatieve grondslag. Kinderliedjes, sprookjes en beeldrijm vormden de inspratiebron.

De afbeeldingen werden met een zwarte drukgang op 15 witte PVC platen van 594 x 820 x 3 mm gezeefdrukt en begin oktober 1999 op school afgeleverd waar ze vervolgens in de klaslokalen zijn opgehangen.

 

Commentaar op de afzonderlijke beeldelementen:

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

1. wij sluiten niemand buiten

"knibbel, knabbel, knuis(t)je....."

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

2. wij nemen elkaar zoals we zijn

"deze vuist op deze vuist...., en zo klim ik naar boven"

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

3. wij lachen met, niet om elkaar

"Snateren is schateren"

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

4. wij praten alles uit

"hand erop, zand erover"

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

5. wij luisteren naar elkaar

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

6. wij zijn aardig voor elkaar

twee 'v'-'s maken een 'w', "het land van paais en vree", Woodstock: "Love and Peace man!"

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

7. wij respecteren eigendommen van een ander

een beschuttende boven een kwetsbare hand (Alles van waarde is weerloos?)

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

8. wij spreken vriendelijk over elkaar

A: "Die?", B: "Die is OK!"

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

9. wij houden onze omgeving schoon

twee handen met een hete aardappel in de keel tonen elkaar Het Laatste Stofdeeltje

 

 

Arnold Schalks, 1999, knuistregels, 10 gedragscodes, OBS Het Landje, Rotterdam

10. wij geven elkaar de ruimte

lekker veel plek voor drie gestrekte handpalmen